Gdje se nalazite
:  
 › 
Grad Varaždin

Grad Varaždin smješten je na desnoj obali rijeke Drave, na nadmorskoj visini od 174 metra (571 ft). Ima približno 50 000 stanovnika, te je, iako u svjetskim razmjerima malen, bogat kao kulturno, društveno, obrazovno, a u novo vrijeme i tekstilno te informatičko središte sjeverozapadne Hrvatske.

Prvo pismeno spominjanje grada Varaždina zabilježeno je 1181. godine, te od tada grad piše stranice svoje bogate povijesti. Tako je Varaždin u razdoblju od 1767. do 1776. bio glavnim gradom Hrvatske, a danas je poznat kao grad baroka, glazbe i cvijeća. Njegova povijesna jezgra uključuje jednu od najstarijih vijećnica u Europi te Stari grad i brojne palače, pa Varaždin slovi kao najočuvanije barokno središte u ovom dijelu Europe.

PRIRODNO-GEOGRAFSKI POLOŽAJ GRADA VARAŽDINA

Varaždin se nalazi na 16°20'33" istočne geografske dužine i 46°18'29" sjeverne geografske širine.
Razvio se na rubnim dijelovima Panonske nizine alpskog sustava i Međimurja. Nadmorska visina varira između 169 i 173 m. Grad se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz rijeku Dravu, u plodnoj aluvijalnoj ravnici koja se spušta prema Dravi u smjeru jugozapad - sjeveroistok. Prema jugu ravnica se lagano uzdiže u Haloze i Varaždinsko - topličku goru. Grad Varaždin se sa svojom prirodnom regijom nalazi na graničnoj trodjelnici Štajerske, Međimurja, Zagorja i gornje Podravine.
Grad se nalazi na vrlo važnom geografskom području te se s pravom naziva "sjeverozapadnim vratima Hrvatske". Tu se nalazi još uvijek nedovoljno iskorišten "hrvatski koridor" Budimpešta - Zagreb - Rijeka, s prometnicama koje se odvajaju od istočnog alpskog puta i priključuju se na važnu europsku transverzalu.

Zanimljivi linkovi:

www.varazdin.hr
www.varazdin-online.com
www.tourism-club.com
www.varazdinska-zupanija.hr

Stari Grad Varaždin

Točan datum nastanka utvrde nije poznat. Na osnovu pisanih dokumenata iz 1181. godine pretpostavlja se postojao u XII. stoljeću (kao utvrđeni dvor ili tvrđava), a možda i ranije, jer su župani stolovali u takvim utvrdama.

Dio Starog grada, četverouglasta kula najstariji je dio. Temelji su ukopani više od dva metra ispod današnje razine. Ostali dijelovi su tijekom vremena dograđivani, preuređivani ili pregrađivani. Vlasnici Starog grada često su se mijenjali, a u posjed su dolazili kupnjom, poklonom ili pravom naslijeđa. Godine 1181. župan je bio Bela, a iza njega Mutimir.

Obrambeni značaj Varaždin prestaje imati krajem XVI., te u XVII. stoljeću. Stari grad prestaje biti vlasništvom obitelji Erdödy 1925. godine, kada se prostor počinje preuređivati za Gradski muzej.